Bijlagen Deel A

Bijlage 1- Toegankelijkheid en toelatingsbeleid

niveau de wettelijke eisen ten aanzien van vooropleidingsniveau, zoals bepaald in de WEB bijzonderheden
1 Entree-opleiding
Instromers op dit opleidingsniveau beschikken niet over een diploma. Er zijn drie voorwaarden aan inschrijving van deze doelgroep:
- leeftijd vanaf 16 jaar, op 1 augustus vooraf-gaand aan het schooljaar waarin gestart wordt met Entree;
- niet in het bezit van een diploma dat toelating biedt tot mbo-2, 3 of 4;
- afgelopen 2 jaar niet ingeschreven in een niveau 1/Entree opleiding.
Aanmelders voor Entree kunnen ook verwezen worden naar een externe zorg‐ of begeleidingspartner. Samen met deze partners kan een pre-Entree programma worden opgesteld, waarin gewerkt wordt aan schoolbaarheid en leerbaarheid. Ook n.a.v. het Studieadvies binnen 4 maanden, kan een student doorverwezen worden naar een ander traject.
Een diploma van een Entree-opleiding kent twee mogelijke uitstroomadviezen: richting arbeidsmarkt of doorstroom naar niveau 2. Voor doorstroom naar niveau 2 is het perspectief op 2F voor Nederlands en rekenen cruciaal.
2 Basisberoepsopleidingen
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma entree-opleiding of niveau 1/AKA
- diploma vmbo bb
- diploma mavo
In uitzonderingsgevallen kan een instromer zonder vmbo-diploma toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 2 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.
3 Vakopleidingen
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma vmbo kb, gl of tl
- diploma mavo
- overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo
- diploma mbo niveau 2
In uitzonderingsgevallen kan de jongere zonder vmbo-diploma of met een diploma vmbo-bb, toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 3 of 4 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.
4 Middenkaderopleidingen
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma vmbo kb, gl of tl
- diploma mavo
- overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo
- diploma mbo niveau 2 of 3
In uitzonderingsgevallen kan de jongere zonder vmbo-diploma of met een diploma vmbo-bb, toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 3 of 4 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.
4 Specialistenopleidingen
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma mbo niveau 3 in zelfde beroep of opleiding
In uitzonderingsgevallen kan de jongere zonder vmbo-diploma of met een diploma vmbo-bb, toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 3 of 4 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.

Bijlage 2 - Aantal ingeschreven deelnemers

Beroepsonderwijs regio's

Beroepsonderwijs regio's
Aantal ingeschreven studenten 1 oktober        
    2017 2018 2019
Groningen BBL 1.108 1.272 1.536
  BOL 6.513 6.568 6.821
    7.621 7.840 8.357
Hoogeveen BBL 534 637 798
  BOL 1.990 1.880 1.853
    2.524 2.517 2.651
Hardenberg BBL 637 566 664
  BOL 1.474 1.376 1.489
    2.111 1.798 2.153
subtotaal BBL 2.279 2.475 2.998
  BOL 9.977 9.824 10.163
totaal   12.256 12.299 13.161

Beroepsonderwijs niveaus

Beroepsonderwijs niveaus
Aantal ingeschreven studenten per niveau      
  2017 2018 2019
niveau 1 390 441 448
niveau 2 2.409 2.520 2515
niveau 3 3.237 2.803 3405
niveau 4 6220 6535 6793
totaal 12.256 12.299 13.161

Educatie en VAVO

Educatie en VAVO
Aantal deelnemers Educatie en VAVO          
      2017 2018 2019
Educatieve trajecten   2147 1912 2072
VAVO   633 655 651
totaal   2780 2567 2723

Educatie

Educatie
Aantal deelnemers educatie 1 oktober 2019   Groningen Leek Hoogeveen Hardenberg Totaal
WEB-trajecten Taal en Rekenen 81 22 34 44 181
  Alfabetisering allochtonen WEB 0 0 5 0 5
  Nederlands als tweede taal NT2 348 154 125 2 629
  subtotaal 429 176 164 46 815
Niet-WEB-trajecten Alfabetisering allochtonen niet WEB 0 0 0 0 0
  Inburgering 464 68 114 140 786
  Re-integratie 0 0 0 0 0
  Activering 34 0 69 0 103
  Professionele Redzaamheid 0 0 0 19 19
  Formele Educatie 349 0 0 0 349
  subtotaal 847 68 183 159 1257
  Totaal 1276 244 347 205 2072

Entree N2 en Entree 2019

Entree N2 en Entree 2019
    2017     2018     2019    
    Entree NT2 Entree Totaal Entree NT2 Entree Totaal Entree NT2 Entree Totaal
Groningen BOL 62 218 280 77 247 324 60 328 388
  BBL 0 0 0 0 13 13 0 11 11
Hoogeveen BOL 30 20 50 15 24 39 16 49 65
  BBL 0 6 6 0 0 0 0 0 0
Hardenberg BOL 25 28 53 44 22 66 37 56 93
  BBL 0 1 1 0 0 0 0 4 4
Totaal   117 273 390 136 306 442 113 448 561

Bijlage 3 - Resultaten studententevredenheid

Regio Groningen           Hardenberg     Hoogeveen     Alfa-college    
Clusterscores                              
  2017 2018 2019       2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
      Admiraal Bouma Kardinge Kluiverboom                  
Informatie 3,3 3,8 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,8 3,6 3,4 3,8 3,6 3,3 3,8 3,5
Lessen/programma 3,3 3,4 3,4 3,2 3,6 3,3 3,5 3,5 3,6 3,4 3,6 3,4 3,4 3,5 3,4
Toetsing en examinering 3,6 3,8 3,6 3,5 3,6 3,6 3,7 3,9 3,8 3,7 3,9 3,8 3,6 3,8 3,6
Studiebegeleiding 3,4 3,6 3,5 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6 3,5 3,6 3,5
Onderwijsfaciliteiten 3,5 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,7 3,7 3,5 3,7 3,6 3,5 3,7 3,6
Vaardigheden en motivatie 3,4 3,5 3,5 3,2 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,5 3,4 3,5 3,4
Stage (BOL) 3,2 3,6 3,6 3,4 3,5 3,5 3,3 3,7 3,7 3,4 3,8 3,7 3,3 3,6 3,6
Werkplek (BBL) 3,8 3,8 3,5 3,5 3,6 3,8 3,8 3,9 3,8 3,8 3,4 3,8 3,8 3,8 3,7
(Studie)loopbaanbegeleiding 3,2 3,6 3,4 3,3 3,4 3,5 3,3 3,7 3,6 3,4 3,8 3,5 3,2 3,7 3,4
Rechten en plichten 3,2 3,3 3,2 3,2 3,3 3,2 3,3 3,3 3,4 3,3 3,3 3,4 3,2 3,3 3,3
Sfeer en veiligheid 3,6 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 3,9 3,8 3,6 3,8 3,7 3,6 3,8 3,7
Algemene tevredenheid   3,8 3,7 3,7 3,6 3,8   3,8 3,8   3,7 3,7   3,8 3,7

Bijlage 4 - Onderwijsresultaten

Rendement Entree (opbrengst 2016-2019)

Rendement Entree (opbrengst 2016-2019)
Campusnaam Starters Succes %
Adm. de Ruyterlaan Groningen 357 281 78,7
Boumaboulevard Groningen 185 125 67,6
Kardingerweg Groningen 85 78 91,8
Kluiverboom Groningen 264 218 82,6
Parkweg Hardenberg 167 132 79,0
Voltastraat Hoogeveen 241 179 74,3
Totaal 1.299 1.013 78,0

Jaarresultaat

Jaarresultaat
  Schooljaren      
  2014 t/m 2017 2015 t/m 2018 2016 t/m 2019 Norm
Niveau        
Niveau 2 73,5% 71,2% 68,40% 67,0%
Niveau 3 74,7% 74,9% 72,40% 68,0%
Niveau 4 76,8% 75,5% 74,80% 68,0%
Totaal 75,2% 74,2% 72,50%  

Diplomaresultaat

Diplomaresultaat
  Schooljaren      
  2014 t/m 2017 2015 t/m 2018 2016 t/m 2019 Norm
Niveau        
Niveau 2 65,9% 64,8% 61,8% 61,0%
Niveau 3 77,5% 77,3% 74,5% 70,0%
Niveau 4 80,7% 79,6% 78,5% 70,0%
Totaal 76,7% 76,0% 74,3%  

Startersresultaat

Startersresultaat
  Schooljaren      
  2014 t/m 2017 2015 t/m 2018 2016 t/m 2019 Norm
Niveau        
Niveau 2 84,7% 84,3% 83,6% 79,0%
Niveau 3 83,8% 84,6% 83,4% 82,0%
Niveau 4 87,6% 86,7% 85,0% 82,0%
Totaal 85,9% 85,5% 84,2%  

Rendement Entree

Rendement Entree
  Schooljaren    
  2014 t/m 2017 2015 t/m 2018 2016 t/m 2019
Niveau      
Niveau 1 76,2% 76,8% 78,0%

Voor dit rendementscijfer is geen landelijke norm gedefinieerd

Bijlage 5 - Beroepsopleidingenaanbod

  Groningen Hoogeveen Hardenberg Assen
Bouwtechnische opleidingen X X  X  
Brood en Banket   X    
Commerciële opleidingen X X X  
Detailhandel X X X  
Dienstverlening niveau 2 X X X   X
Dokters-, tandarts-, apothekersassistent   X    
Elektrotechniek X X X  
Engineering X X    
Entree-opleidingen X X X  
Facilitaire dienstverlening X X X  
Financiële opleidingen X X X  
Game architecture & design X      
Haarverzorging X X    
Horeca X X X  
Hout en Meubel X   X  
ICT X X X  
Installatietechniek X X X  
Interieurdesign X      
Juridische opleidingen X   X  
Koudetechniek X      
Maintenance X      
MBO-Productonderzoeker (Human technology) X      
MBO-Verpleegkundige X X X  
Metaal/Werktuigbouwkunde X X X  
Mode X X    
Motorvoertuigentechniek   X    
MultiMedia Design X      
Onderwijsassistent X X X  
Schoonheidsverzorging X X    
Secretariële opleidingen X X X  
Sociaal-agogisch werk X X X  
Sport en bewegen X     X
Transport en logistiek X X X  
Uniformberoepen X X    
VAVO (vmbo-tl/havo/vwo) X      
Verzorgende-IG X X X  
Weg- en Waterbouw X      

Bijlage 6 - Overzicht keuzedelen

Admiraal de Ruyterlaan

Admiraal de Ruyterlaan
Keuzedeel
2D-tekenen
3D-tekenen
Aardbevingsbestendig bouwen
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening
Architectuur trainee
Basis restauratiewerk timmeren
Basisvaardigheden elektrotechnische installaties
Basisvaardigheden met kleine grondverzet
Basisvaardigheden werktuigkundige installaties
Bestratingsprofielen
Calculeren in de sector Techniek en gebouw
Digitale technieken en productievoorber II
Digitale technieken en productievoorbereid
Digitale vaardigheden basis
Digitale vaardigheden gevorderd
Drinkwatertechniek
Duurzaamheid in het beroep B
Duurzaamheid in het beroep C
Duurzaamheid in het beroep D
Elektro- en installatietechniek
Embedded Design
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs
Engels in de beroepscontext A2
Grondwerk
Inspelen op innovaties
Integraal waterbeheer
Kleurvormgeving
Lastechnieken gevorderd
Lichtplan voor woon/werkruimte
Maatvoeringstechnieken
Methodisch ontwerpen
Montage houten elementen op de bouw
Ondernemend gedrag, geschikt voor niveau 3 en 4
Ondernemend gedrag, geschikt voor niveau 1
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4
Oriëntatie op ondernemerschap
Persoonlijke werkvoorbereiding complexe metingen
Persoonlijke werkvoorbereiding eenvoudige metingen
Praktische bouwvaardigheden
Rekenen 3F
Rioleringstechnieken
Samenwerken in de bouw
Schoonmaken
Schoonmetselwerk
Solliciteren
Toepassing natuurlijke koudemiddelen
Uitzetten en Maatvoeren
Verdieping techniek en materialenkennis
Verrijking leervaardigheden
Virtual en augmented reality
Voorbereiding hbo
Voorbereiding hbo kunstonderwijs
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek
Wanden, stuk- en kitwerk voor de tegelzetter
Wandtegels lijmen
Warmtepompen en warmteterugwinningsinstallaties
Werken met houten bouwconstructies
Werken met hulpmiddelen en machines

Boumaboulevard

Boumaboulevard
Keuzedeel
Agile game productie
Algemene economie
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening
Art&Design
Artwork en dessins
Basis webdevelopment
Belevingsgericht werken
Digitaal patroontekenen 1 (basis)
Digitale vaardigheden basis
Digitale vaardigheden gevorderd
Doorstroom naar niveau 3 secretarieel
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs
Duits in de beroepscontext A2
Duits in de beroepscontext B1
Duurzaamheid in het beroep B
Duurzaamheid in het beroep C
Duurzaamheid in het beroep D
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs
Engels B1/B2
Engels in de beroepscontext A2
Engels in de beroepscontext B1
Experimentele modevormgeving
Financiële administratie niveau 2
Fiscale werkzaamheden in de praktijk
Frontend development
Hbo-doorstroom handel
Imagestyling
Infographics en uitleganimaties
Inkomstenbelasting en omzetbelasting
Inspelen op innovaties
Interaction design
Internationaal I: bewustzijn (intercultureel) dive
Internationaal I: overbruggen (intercultureel)
Internationaal II: werken in het buitenland
Internationalisering en internationaal
Klantcontact en verkoop
Lean en creatief
Leidinggeven
Logistieke vakkennis en vaardigheden
Mediabeheer
Minimal prototype design voor games
Mobile application development
Ondernemend gedrag, geschikt voor niveau 3 en 4
Ondernemend gedrag, geschikt voor niveau 1
Ondernemerschap mbo
Online marketing en het toepassen van e-co
Organisatie interne evenementen
Oriëntatie op ondernemerschap
Oriëntatie salarisadministratie
Packaging design
Persoonlijk profileren
Programmeren van microcontrollers
Rekenen 3F
Security in systemen en netwerken 1
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs
Spaans in de beroepscontext A2
Special Input - Output
Veilig programmeren
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond
Verdieping sociale zekerheid
Verdieping software
Verrijking leervaardigheden
Voorbereiding hbo
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking

Kardinge

Kardinge
Keuzedeel
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening
Beachsporten
BSO 8 tot 12 jaar
Combifunctionaris IKC / Brede School
Digitale vaardigheden gevorderd
Doorstroom naar sport & bewegen niveau 3
Drank- en HorecaWet (DHW)
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs
Duits in de beroepscontext A2
Engels A2/B1
Engels in de beroepscontext A2
Ernstig meervoudige beperkingen
Gezonde leefstijl
Instructeur conditie-/hersteltraining
Instructeur dans/bewegen op muziek
Instructeur fitness
Instructeur gymnastiek
Instructeur judo
Instructeur overige sporten
Instructeur skiën
Instructeur zwemonderwijs
Internationaal I: bewustzijn
Internationaal II: werken in het buitenland
Leider sportieve recreatie
Lifeguard
Nederlands 3F
Ondernemend gedrag, geschikt voor niveau 3 en4
Ondernemend gedrag, geschikt voor niveau 1
Oriëntatie op ondernemerschap
Outdoor activiteiten
Outdoor instructeur
Persoonlijk profileren
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs
Specifieke doelgroepen sport en bewegen
Sportmassage
Sportmassage
Sportspecialisatie basis nr. 1
Sportspecialisatie instructeur, nr 1
Sportspecialisatie instructeur, nr 2
Sportspecialisatie instructeur, nr 3
Sportspecialisatie trainer-coach, nr 1
Sportspecialisatie trainer-coach, nr 2
Sportspecialisatie trainer-coach, nr 3
Topsportvaardigheden
Trainer-coach basketbal
Trainer-coach gymnastiek
Trainer-coach handbal
Trainer-coach hockey
Trainer-coach overige sporten
Trainer-coach tennis
Trainer-coach voetbal
Trainer-coach volleybal
Veilig sportklimaat
Verdieping instructeur
Verrijking leervaardigheden
Voorbereiding hbo
Voorbereiding pabo

Kluiverboom

Kluiverboom
Keuzedeel
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening
Aziatische keuken
Barbier
BSO 8 tot 12 jaar
Combifunctionaris IKC / Brede School
Complementaire zorg
Digitale vaardigheden basis
Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg
Doorstroom naar HBO mens en maatschappij
Doorstroom naar niveau 3 Zorg en Welzijn
Duits in de beroepscontext A2
Duurzaamheid in het beroep C
Duurzaamheid in het beroep D
Eetcultuur en -wensen
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs
Engels in de beroepscontext A2
Ernstig meervoudige beperkingen
Expressief talent
Gastvrijheid in de zorg
Gezonde leefstijl
Hairstyling
Helpende plus
Imagestyling
Internationaal II: werken in het buitenland
Jeugd- en opvoedhulp
Klantcontact en verkoop
Mensen met licht verstandelijke beperking
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
Nagelstyling
Ondernemend gedrag, geschikt voor niveau 3 en 4
Ondernemend gedrag, geschikt voor niveau 1
Ondernemerschap mbo
Ontwikkelingsgericht werken in de VVE
Oriëntatie op ondernemerschap
Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking
Pedicurebehandelingen uitvoeren
Persoonlijk profileren
Schoonmaken
Solliciteren
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond
Verdieping palliatieve zorg
Verpleegkundige zorg voor kwetsbare ouderen
Verrijking leervaardigheden
Verzorgende en verpleegtechnische handelingen
Visagie
Voorbereiding hbo
Voorbereiding pabo
Wellness en sauna
Werken met baby's
Wijkgericht werken
Wijnkennis 1
Zorg en technologie
Zorg in instabiele en acute zorgsituaties
Zorginnovaties en technologie

Hardenberg

Hardenberg
Keuzedeel
2D-tekenen
ADR stukgoed
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening
Assisteren bij Sport en Recreatie
Aziatische keuken
Basis restauratiewerk metselen
Basis webdevelopment
Belevingsgericht werken
BSO 8 tot 12 jaar
Combifunctionaris IKC / Brede School
Complementaire zorg
Deelmarkten vervoer 1
Digitale technieken en productievoor
Digitale vaardigheden basis
Digitale vaardigheden gevorderd
Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg
Doorstroom naar HBO mens en maatschappij
Doorstroom naar niveau 3 Zorg en Welzijn
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs
Duits in de beroepscontext A1
Duits in de beroepscontext A2
Duits in de beroepscontext B1
Duurzaamheid in het beroep B
Duurzaamheid in het beroep C
Duurzaamheid in het beroep D
Eetcultuur en -wensen
Elektro- en installatietechniek voor de bouw
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs
Engels A2/B1
Engels B1/B2
Engels in de beroepscontext A2
Engels in de beroepscontext B1
Engels in de beroepscontext B2
Ernstig meervoudige beperkingen
Ervaringsdeskundigheid
Expressief talent
Fooddesign
Gezonde leefstijl
Helpende plus
Import- en exportdocumenten
Inspelen op innovaties
Instroom pabo aardrijkskunde
Instroom pabo geschiedenis
Internationaal I: bewustzijn (intercult)
Internationaal I: overbruggen (inter.) div
Internationaal II: werken in het buitenland
Jeugd- en opvoedhulp
Kinderen leren programmeren
Klantcontact en verkoop
Lean en creatief
Leidinggeven
Mensen met licht verstandelijke beperking
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
Montage eenvoudige houten elementen op de bouwplaats
Ondernemend gedrag, geschikt voor niveau 1
Ondernemend gedrag, geschikt voor niveau 3
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4
Ondernemerschap mbo
Ontwikkelingsgericht werken in de VVE
Organisatie interne evenementen
Oriëntatie op ondernemerschap
Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking
Praktijkopleider
Rekenen 3F
Schoonmaken
Schoonmetselwerk
Security in systemen en netwerken 1
Specialist Passend Onderwijs
Uitzetten en Maatvoeren
Veilig programmeren
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond
Verdieping techniek en materialenkennis
Verrijking leervaardigheden
Verslavingszorg
Verzorgende en verpleegtechnische handelingen
Voorbereiding hbo
Voorbereiding pabo
Werken met baby's
Wijkgericht werken
Zorginnovaties en technologie

Hoogeveen (A-S)

Hoogeveen (A-S)
Keuzedeel
A1/A2 in het beroepsonderwijs
ADR stukgoed
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening gesc
Architectuur trainee
Assisteren bij zorg en welzijn
Aziatische keuken
Basisvaardigheden elektrotechnische instal
Basisvaardigheden metaalbewerken
Basisvaardigheden werktuigkundige instal
Belevingsgericht werken
Bereiden en aseptisch handelen
Bereiden van eenvoudige gerechten
Bereidt gerechten
Bestuurlijke handhaving
Bijzondere zorggroepen TA
BSO 4 tot 8 jaar
BSO 8 tot 12 jaar
Chirurgie in tandheelkunde
Combifunctionaris IKC / Brede School
Complementaire zorg
Conceptuele modevormgeving
Correctief onderhoud
Deelmarkten vervoer 1
Digitale vaardigheden basis
Digitale vaardigheden gevorderd
Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg
Doorstroom naar HBO mens en maatschappij
Doorstroom naar niveau 3 Zorg en Welzijn
Drones - techniek
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs
Duits in de beroepscontext A2
Duits in de beroepscontext B1
Duurzaamheid in het beroep B
Duurzaamheid in het beroep C
Duurzaamheid in het beroep D
Eetcultuur en -wensen
Embedded Design
Engels A2/B1
Engels B1/B2
Engels in de beroepscontext A2
Engels in de beroepscontext B2
Engineering huis- en gebouwautomatisering
Ernstig meervoudige beperkingen
Expressief talent
Farmaceutische patiëntenzorg
Financiële administratie niveau 2 doorstroom
Fiscale werkzaamheden in de praktijk
Garantieproces in een dealerbedrijf
Geneesmiddelenkennis
Gezonde leefstijl
Hair extensions
Helpende plus
Imagestyling
Import- en exportdocumenten
Industriële robotica
Inline meet- en analyseapparatuur
Inspelen op innovaties
Instroom pabo aardrijkskunde
Intern transport en onderhoud grote voertuigen
Internationaal I: bewustzijn (intercult.)
Internationaal II: werken in het buitenland
Jeugd- en opvoedhulp
Klantcontact en verkoop
Lean en creatief
Leidinggeven
Lifeguard
Marketing (basis)
Mensen met een verstandelijke en visuele beperking
Mensen met licht verstandelijke beperking
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
Methodisch ontwerpen
Mode, geschikt voor niveau 2
Mode retail, geschikt voor niveau 2
Mode, geschikt voor niveau 3 en 4
Nagelstyling
Onderhoud kleine verbrandingsmotoren
Ondernemend gedrag, geschikt voor niveau 1
Ondernemend gedrag, geschikt voor niveau 3
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor n3
Ondernemerschap mbo
Online marketing en het toepassen van e-co
Ontwikkelingsgericht werken in de VVE
Organisatie interne evenementen
Oriëntatie op asbest herkennen
Oriëntatie op ondernemerschap
Oriëntatie salarisadministratie
Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking
Outdoor activiteiten
Persoonlijk profileren
Praktijkopleider
Productielogistiek

Hoogeveen (S-Z)

Hoogeveen (S-Z)
Keuzedeel
Schoonmaken
Security in systemen en netwerken 1
Security in systemen en netwerken 2
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs
Spaans in de beroepscontext A2
Specifieke doelgroepen DA
Specifieke doelgroepen voor de apothekersassistent
Sportmassage
Streekproducten
Supermarkt, geschikt voor niveau 2
Supermarkt, geschikt voor niveau 3 en 4
Topsportvaardigheden
Uitvoering geven aan verkoopbeleid
Veilig programmeren
Verbreding onderhoud bedrijfsauto's
Verbreding onderhoud personenauto's
Verbreding reparatie bedrijfsauto's
Verbreding reparatie personenauto's
Verdieping bakkerijgrondstoffen
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond
Verdieping stoom en water, geschikt voor n2
Verdieping techniek en materialenkennis
Verrijking leervaardigheden
Verzorgende en verpleegtechnische hande
Visagie
Voedingsleer
Voedingsleer, gevorderd
Voorbereiding APK keurmeester
Voorbereiding hbo
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek
Voorbereiding pabo
Werken met baby's
Wijkgericht werken
Wijnkennis 2
Zorg en technologie
Zorginnovaties en technologie

Bijlage 7 - Personeel

Bijlage 7.1 - Formatie

Formatie in aantallen

Formatie in aantallen
  Geslacht Regio Groningen Regio Hardenberg Regio Hoogeveen BDV CVB Eindtotaal
Vast man 273 42 89 39 5 448
  vrouw 369 92 130 50 5 646
Tijdelijk man 74 11 16 5 2 108
  vrouw 96 31 32 15 4 178
Totaal man 347 53 105 44 7 556
  vrouw 465 123 162 65 9 824
Eindtotaal man + vrouw 812 176 267 109 16 1380

Formatie in fte

Formatie in fte
  Geslacht Regio Groningen Regio Hardenberg Regio Hoogeveen BDV CVB Eindtotaal
Vast man 238 38 79 36 5 395
  vrouw 270 68 89 39 4 470
Tijdelijk man 54 8 13 4 2 81
  vrouw 65 16 21 13 3 117
Totaal man 292 46 92 40 7 476
  vrouw 334 84 109 53 7 588
Eindtotaal man + vrouw 626 130 201 93 14 1064

Formatie uitzend en payroll in fte's in 2019

Formatie uitzend en payroll in fte's in 2019
  2017 2018 2019
OP - uitzendkrachten 2,1 0,8 0,1
OP - payroll 3,7 2,0 6,6
OBP - uitzendkrachten 6,5 3,0 0,3
OBP - payroll 5,3 1,4 5,3
Totaal 17,6 7,2 12,3

Opbouw personeelsbestand, FTE per soort functie

Bijlage 7.2 - Samenstelling personeelsbestand

Verhouding M/V management

Verhouding M/V management
  man vrouw
CvB 1 1
directeur 3 4
directeur EPI-kenniscentrum 1  
afdelingsmanager 3 3
opleidingsmanager 18 14
totaal 27 22

Betrekkingsomvang medewerkers op 31-12-2019

Betrekkingsomvang medewerkers op 31-12-2019
  Geslacht Regio Groningen Regio Hardenberg Regio Hoogeveen BDV CvB Eindtotaal %
<1 fte man 195 21 41 14 1 272 20%
  vrouw 408 111 143 45 8 715 52%
  totaal 603 132 184 59 9 987 72%
1 fte man 149 32 64 30 6 281 20%
  vrouw 57 12 19 20 1 109 8%
  totaal 206 44 83 50 7 390 28%
>1 fte man 3         3 0%
  vrouw 0 0 0 0 0 0 0%
totaal man 347 53 105 44 7 556 40%
  vrouw 465 123 162 65 9 824 60%
  totaal 812 176 267 109 16 1380 100%

Leeftijdsverdeling op 31-12-2019

Leeftijdsverdeling op 31-12-2019
Leeftijd Geslacht Regio Groningen Regio Hardenberg Regio Hoogeveen BDV CVB Eindtotaal %
<25 jaar man 8 1 1     10 1%
  vrouw 9 2 5 1   17 1%
Totaal <25 jaar   17 3 6 1   27 2%
25-34 jaar man 64 11 12 8   95 7%
  vrouw 83 38 40 7   168 12%
Totaal 25-34 jaar   147 49 52 15   263 19%
35-44 jaar man 84 15 21 6   126 9%
  vrouw 108 30 34 12 1 185 13%
Totaal 35-44 jaar   192 45 55 18 1 311 23%
45-55 jaar man 91 9 20 15 2 137 10%
  vrouw 125 32 45 29 3 234 17%
Totaal 45-54 jaar   216 41 65 44 5 371 27%
55-64 jaar man 81 17 40 13 4 155 11%
  vrouw 128 20 32 16 4 200 14%
Totaal 55-64 jaar   209 37 72 29 8 355 26%
>64 jaar man 19   11 2 1 33 2%
  vrouw 12 1 6   1 20 1%
Totaal >64 jaar   31 1 17 2 2 53 4%
Eindtotaal   812 176 267 109 16 1380 100%

Bijlage 7.3 - Loopbaan en ontwikkeling

Professionalisering

Professionalisering
Coachpool 2019
Individuele coachtrajecten 40
Teamgerichte intervisie/teamcoaching 9 teams
Alle medewerkers  
The 7 habits of highly efficient people (Covey) 26
Bijeenkomst nieuwe medewerkers 23
GoodHabitz (actief account) 931
Projectmatig werken 7
Lean Six Sigma 24
Workshop "De regie op jouw loopbaan" 7
Projectmatig werken 9
Creatief schrijven 7
Cambridge English 12
Workshop Zakelijk Tekenen 34
Onderwijspersoneel  
Bevoegdheidstrajecten 48
Masteropleiding met lerarenbeurs 20
Onderwijscoach (basistraining) 8
PDA (1-jarige instructeursopleiding) 3
Scrum at school 12
Begeleiden van Passend Onderwijs 19
Basiscursus de vijf rollen van de docent 16
Basiscursus onderwijscoach 22
Talentencentrum  
Assessorentraining Nederlands 35
Assessorentraining Engels 8
Examinering  
Afname en beoordeling praktijkexamens 118
Basiskennis examinering en diplomering 118
Training voor SEC- en LEC-leden 13
Management  
Individuele managementopleiding 8
Intern leiderschapsprogramma Soul in the game 50
Vitaliteit/Gezondheidsmanagement  
Yoga 15
Workshop Duurzame inzetbaarheid 45
Werkgeluk 55
Veerkracht 21
Stoppen met roken 4
Financiële rust 4
Gezonde leefstijl 23
Goed slapen 8
Hormonen en de overgang 8
Sporten Kardinge 22
Cascaderun 15
Vier mijl 50
Tocht om de Noord 30
Mind Zit 15
Ultimate run 27
Bikers 25
Voetbal 25
Shiatsu 72
Check je echte leeftijd 151
Regie op je loopbaan 12

Vacatures

Vacatures
Aantal vacatures 2018 2017 2019
OP 76 52 43
OBP 67 49 53
Totaal 143 101 96
Vervulde vacatures      
OP 73 51 41
OBP 64 46 53
Totaal 137 97 94
Ingetrokken/niet vervulde vacatures      
OP 3 1 2
OBP 3 3 0
Totaal 6 4 2

Loopbaan en mobiliteit

Loopbaan en mobiliteit
Loopbaantrajecten 2019 2018
Aantal medewerkers individuele loopbaantrajecten 25 10
Aantal loopbaangesprekken 62  67
WW-ers    
Totaal aantal WW-ers dat daadwerkelijk een uitkering ontvangt (dec. 2019) 25 32
Gemiddeld aantal WW-gerechtigden per maand 37 60
Totaal aantal BW-ers dat daadwerkelijk een uitkering ontvangt (dec. 2019) 30 35
Gemiddeld aantal BW-gerechtigden per maand 43 48
In traject bij een re-integratiebureau 11 43
Kansarm (bijv. als gevolg van ervaring, leeftijd, periode verblijf in WW) 24 26

Bijlage 8 - Invloed belanghebbenden

Relevante belanghebbenden Ingezette middelen/vormen Invloed blijkt uit
Bedrijven/instellingen Bijeenkomsten met het werkveld bedrijfsbezoeken/excursies Regionale inkleuring onderwijsprogramma
  Gastlessen door werkveldmedewerkers Docenten geven les op werkplek
  Medewerkersstages in het werkveld Werkveld examineert mee
  Inbreng werkveld tijdens voorlichtings- en wervingstraject Ontwikkeling Proeven van Bekwaamheid
  Contractonderwijs Aanpassing BPV-opdrachten
  Lessen op locatie bij bedrijven Onderwijs wordt flexibeler, bedrijven geven Alfa-college een rol bij de scholing van hun personeel
  Samenwerkingsprojecten zoals Recomalab Bedrijven en instellingen ontwikkelen samen onderwijscurriculum
Studenten Eigen waarderingsonderzoeken onder studenten Roosteraanpassingen, lesprogramma, tevredenheid
  Panelgesprekken met studenten, studentenarena's Beter gebruik leermiddelen, roosters, lesprogramma
  Inloopspreekuren Lokaalaanpassingen
  Studentenraad Verbetering kwaliteit onderwijs
  JOB-Monitor Beter gebruik leermiddelen, roosters, lesprogramma
Ouders Ouderavonden Verbetering begeleiding deelnemers door ouders en school
  In voorlichting specifieke informatie voor ouders Verbetering informatievoorziening ouders
  Op vmbo-scholen ook voorlichting voor ouders Verbetering informatievoorziening ouders
  Verbeterde informatiestroom naar ouders, ook van 18-plussers Verbetering informatievoorziening ouders
Alumni Reünies met informele terugblik op opleiding Aanpassing onderwijsprogramma
  Terugkomdagen half jaar na afronden opleiding Gastlessen
  Onderzoek onder gediplomeerde schoolverlaters Voorlichting studenten
Toeleverend onderwijs Overleg met vo-scholen over doorlopende leerlijnen Afstemming programma Meeloopdagen Voorlichting (Open dagen, informatieavonden)
  Project Top Techniek in Bedrijf Samenwerking vo, mbo en bedrijfsleven om leerlingen kennis te laten maken met technisch onderwijs
Afnemend onderwijs Aansluiting/overgang mbo-hbo Afstemming programma
  Vijfstappentraject van kennismaking in eerste jaar tot proefstuderen in laatste jaar. Programma loopbaanoriëntatie
Medewerkers Medewerkersonderzoek Taakverdeling, werkdruk,
  Werkoverleg Vormgeven onderwijs

Bijlage 9 - Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad

De Raad van Toezicht kende in 2019 de volgende samenstelling:

 • mevrouw mr. drs. M.Ch.A. Smilde, voorzitter
 • de heer drs. L. Dijkema, vice-voorzitter
 • mevrouw E. Bakelaar MBA, lid
 • de heer M. Fernhout, lid
 • de heer H. Kox MA MBA, lid
 • mevrouw W.S. Zwart MA, lid
 • de heer mr. G. Buiter, lid

Teneinde de Raad van Toezicht te ondersteunen in zijn toezichthoudende taken heeft de raad twee commissies bestaande uit leden uit zijn midden.

De auditcommissie bestond in 2019 uit:

 • de heer drs. L. Dijkema, voorzitter
 • de heer M. Fernhout, lid
 • de heer mr. G. Buiter, lid

De onderwijscommissie bestond in 2019 uit:

 • de heer H. Kox MA MBA, lid
 • mevrouw W.S. Zwart MA, lid
 • mevrouw E. Bakelaar MBA, lid

Ultimo 2019 kende de Ondernemingsraad de volgende samenstelling:

uit de kiesgroep regio Hardenberg:

 • Roelco Huiskes, lid
 • Jan Brouwer, lid (werkzaam op locatie Kardinge). Jan Brouwer bezet een zetel in de kiesgroep regio Hardenberg als plaatsvervangend lid op grond van artikel 15b van het Reglement Ondernemingsraad.

uit de kiesgroep regio Hoogeveen:

 • Rolf Janssen, lid
 • Siebren Nijdam, lid

uit de kiesgroep regio Groningen:

 • Anneke Hesseling, lid (werkzaam op locatie Kluiverboom)
 • Marloes Verwoerd, vice-voorzitter (werkzaam op locatie Kluiverboom)
 • Geert Noeken, lid (werkzaam op locatie Kluiverboom)
 • Ido Venhuizen, voorzitter (werkzaam op locatie Adm. de Ruyterlaan)
 • Marjolein de Roos-Minks, secretaris (werkzaam op locatie Kardingerweg)
 • Tom Wiltjer, lid (werkzaam op locatie Kluiverboom) 

uit de kiesgroep service-unit Bedrijfsvoering en College van Bestuur:                            

 • Henderika Hulshoff, lid (werkzaam op locatie Winschoterdiep)
 • Thomas de Weme, lid (werkzaam op locatie Adm. de Ruyterlaan)             
 • Els van Schaik, lid (werkzaam op locatie Adm. de Ruyterlaan). Els van Schaik is lid van de kiesgroep regio Groningen. Zij bezet een zetel in de kiesgroep service-unit Bedrijfsvoering/CvB op grond van artikel 13 lid 4 van het Reglement OR: niet-bezette zetels in een kiesgroep kunnen ingenomen kunnen worden door een niet-verkozen kandidaat uit een andere kiesgroep met de met de meeste stemmen. 

Ultimo 2019 bestaat de Studentenraad uit de volgende leden:

uit de kiesgroep regio Groningen:

 • Ilse de Boer, studente sport en bewegen, voorzitter
 • Max Benz, student technicus engineering, vice-voorzitter/ penningmeester
 • Natasja van der Velde, student onderwijsassistent, secretaris
 • Ruben Veger, student uniformberoepen, lid
 • Marleen Kooij, studente mediavormgeving, lid

uit de kiesgroep regio Hoogeveen:

 • Robine Engel, studente leidinggevende leisure & hospitality, lid
 • Emma Heerenveen, studente leidinggevende leisure & hospitality, lid

uit de kiesgroep regio Hardenberg:

 • Lise Brinkhuis, studente directiesecretaresse, lid
 • Lisanne Neutel, studente managementassistent, lid

In 2019 werden een of beide bijeenkomsten van de instellingsadviesraad bijgewoond door:

 • de heer F. Emmelkamp, de Westerkim
 • de heer F. de Boer, Engie Services
 • de heer G. Flinterman, Recycleplan
 • mevrouw K. Kalverboer, Zorg Innovatie Forum
 • de heer E. Otten, Webstores
 • de heer M. Kirchner, Baalderborggroep
 • de heer R. Houthooft, Larcom
 • mevrouw A. Bezuyen, CKC Drenthe
 • mevrouw M. Kuin, stichting WIJ
 • de heer N. Benders, CSG
 • mevrouw M. Meuleman, Fokker
 • mevrouw C. Bloemhoff, gemeente Groningen
 • mevrouw R. Mossel, NNCZ
 • de heer E. Bos, Groningen City Club
 • mevrouw M. Huisinga, De Jong & Laan partners
 • de heer  Tamagiclio, Inter-Psy
 • mevrouw S. Santema, NHL Stenden Hogeschool
 • de heer P. Boonstra, Health Hub Roden
 • de heer J. Coolegem, van Wijnen
 • de heer G. Vos, gemeente Hoogeveen
 • mevrouw J. Gomashie, Hanzehogeschool

Bijlage 10 - (Neven)functies College van Bestuur en Raad van Toezicht

De heer drs. W. Moes, voorzitter College van Bestuur

 • lid van de Adviescommissie Onderwijskunde van de Rijksuniversiteit Groningen
 • lid Raad van Toezicht SKSG
 • ambassadeur ‘Kans 050’
 • lid Raad van Toezicht NICE (m.i.v. oktober 2019)

Mevrouw drs. C.P. de Graaff, lid College van Bestuur

 • geen nevenfuncties

Mevrouw mr. drs. M.Ch.A. Smilde, voorzitter Raad van Toezicht

 • voorzitter Raad van Toezicht De Zijlen, wonen, werk en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking
 • voorzitter College Noordelijke Rekenkamer (tot 1 maart 2019)
 • lid Toetsingscommissie vangnet Participatiewet, ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • lid Comité van Aanbeveling St. Present Groningen
 • lid Commissie van Redactie Friesch Dagblad, Leeuwarden

De heer drs. L. Dijkema, vice-voorzitter Raad van Toezicht

 • voorzitter bestuur TechnologieCentrum Noord-Nederland TCNN, Groningen
 • lid Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven, Amsterdam
 • voorzitter KVGO Reglementscommissie, Amstelveen
 • voorzitter bestuur Stichting Drents Monument
 • voorzitter Stichting Cultureel Hart Assen
 • secretaris Claas van Gorcum Fonds, Assen

Mevrouw E. Bakelaar MBA, lid Raad van Toezicht

 • bestuurder Biblionet Drenthe
 • raadslid gemeente Ommen
 • lid algemeen bestuur SPN

De heer M. Fernhout, lid Raad van Toezicht

 • voorzitter Raad van Commissarissen  woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal te Hardenberg
 • voorzitter Plaatselijk Belang Dedemsvaart
 • voorzitter Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning in het Vechtdal
 • lid Participatieraad Sociaal Domein gemeente Hardenberg
 • lid Raad van Advies Vechtdal Boert Bewust

De heer H. Kox MA MBA, lid Raad van Toezicht

 • partner/DGA Van Groningen de Zeeuw b.v.
 • voorzitter Raad van Commissarissen Cedin b.v.

Mevrouw W.S. Zwart MA, lid Raad van Toezicht

 • directeur Kom voor Taal en in die hoedanigheid: projectleider streektaalonderwijs IJsselacademie
 • adviseur erfgoededucatie Historisch Centrum Overijssel
 • lid landelijk vakoverleg erfgoededucatie
 • docent/onderzoeker Academie voor Pedagogiek en Onderwijs, Saxion Hogescholen
 • voorzitter vakgroep Nedersaksisch Vereniging Leraren Levende Talen
 • lid hoofdbestuur Levende Talen 
 • bestuurslid Genootschap Onze Taal
 • trainee Raad van Toezicht Stichting Consent 

De heer G. Buiter, lid Raad van Toezicht

 • plv. Directeur NV NOM, Groningen
 • voorzitter Stichting Assagioli, Haren
 • voorzitter Stichting Vrienden van het Behouden Huys, Haren
 • lid Raad van Commissarissen Nedmag Holding bv, Veendam

Bijlage 11 - Nadere uitwerking kwaliteitsafspraken volgens de Kwaliteitsagenda

Speerpunt 1

Speerpunt 1
Thema Beloften: Eind 2020 Stand van zaken Verklaring afwijking Wat gaan we doen
Versterking Techniek | Kansen in Techniek Hebben we op oriëntatie gerichte programma’s vmbo ontwikkeld, gericht op instroom richting technische mbo-opleidingen. In de drie regio’s zijn er inmiddels diverse oriëntatie programma’s ontwikkeld en geïmplementeerd, zoals door/met Sterk Techniek Onderwijs, S4F en FieldLab Practice. Dat loopt naar tevredenheid, er zijn bovendien betekenisvolle samenwerkingen met vo en het bedrijfsleven. - -
Versterking Techniek | Vernieuwing Techniekprogramma’s Hebben wij in ons technisch opleidingsaanbod minimaal 30% van onze opleidingen voor studenten vernieuwd. Dit aanbod sluit beter aan bij het vo en de behoefte van het bedrijfsleven. Er zijn al meerdere technische opleidingen in Groningen vernieuwd middels de methodiek “omgekeerd ontwerpen”. Daar zijn we tevreden over en sluit bovendien goed aan bij wensen uit bedrijfsleven. Binnen het programma van S4F is dit nadrukkelijk een thema en wordt opgepakt in Hoogeveen en Hardenberg. We liggen met de vernieuwingen op schema. - De vernieuwingen in het opleidingsaanbod in de techniek verder ontwikkelen en implementeren.
Toekomstbestendig bouwen Hebben wij een vernieuwd curriculum Bouw BOL-niveau 4. De vernieuwing is in ontwikkeling. Dit is in een vergevorderd stadium, er is tevredenheid over de voortgang. - Laatste stuk van de vernieuwing curriculum z.s.m. afronden: De koppeling tussen Bouw Informatie Managementsysteem, duurzaam bouwen en het reguliere curriculum moet nog gezwaluwstaart worden.
  Hebben wij modules bevingsbestendig bouwen voor meerdere technische opleidingen beschikbaar. Er zijn modules bevingsbestendig bouwen ontwikkeld en aangeboden. De realiteit is dat het bedrijfsleven en dus ook het onderwijs zich nu meer richt op duurzaamheid/ duurzaam bouwen en de focus minder op bevingsbestendig bouwen ligt. -
  Hebben wij het curriculum Bouw niveau 2 aangevuld met het onderdeel bevingsbestendig bouwen. Het curriculum Bouw niveau 2 is aangevuld, deze belofte is reeds gerealiseerd. - -
  Hebben wij praktijklokalen voor Bouw en Installatietechniek ingericht met de moderne technieken m.b.t. bevingsbestendig bouwen, energieneutraal bouwen en levensloopbestendig bouwen. De praktijklokalen zijn gereed en worden nu al volop benut. - -
Energie en Duurzaamheid Kunnen studenten met praktijkvragen experimenteren met eigentijdse technologie rondom duurzaamheid en energiebesparing. Studenten kunnen experimenteren in projecten zowel op school als in het werkveld. Een voorbeeld hiervan is de FieldLab Practice. We zijn tevreden over de mogelijkheden in de regio’s. - Nieuwe mogelijkheden tot experimenteren blijven opzoeken.
  Realiseren wij minimaal een verdubbeling van het aantal docentstages ten opzichte van 2018. Hierbij zijn docenten in bedrijven gekoppeld aan specifieke innovatieprojecten en/of vraagstukken van bedrijven voor studententeams. Er worden momenteel diverse docentstage gerealiseerd en dit aantal neemt toe. We zijn tevreden over dat docenten in deze stages en daarbuiten veel samenwerken met bedrijven en participeren in (innovatie)projecten. - Docenten blijvend stimuleren om dergelijke docentstages te doen.
  Wordt op al onze locaties minstens 1 project uitgevoerd op het thema Energie en Duurzaamheid. Er zijn op onze locaties meerdere projecten op dit gebied, zoals project Tiny Houses, Duurzaam Bouwen, climate adaptation week. Ook op facilitair niveau binnen het Alfa-college wordt breed ingezet op duurzaamheid.Ook op facilitair niveau binnen het Alfa-college wordt breed ingezet op duurzaamheid.We zijn tevreden over de stand van zaken van deze belofte. - -
  Hebben wij een Community of Practice (COP) ingericht en operationeel. Er is in Groningen een COP in de RIF FieldLab Practice. De COP in de RIF Gas 2.0 is nog in ontwikkeling maar wordt vermoedelijk pas operationeel na 2020. Zo snel mogelijk de COP in de RIF Gas 2.0 inrichten en waar mogelijk een versnelling aanbrengen in het operationeel krijgen.
Healthy Ageing Zijn de zorgopleidingen adequaat en worden samen met het werkveld uitgevoerd. In onze regio’s worden de zorgopleidingen actief met het werkveld vormgegeven o.a. door skills onderwijs met mensen uit de praktijk te verzorgen, innovatieprojecten, PLG’s, Gildes en straks ook door de Vitaliteitscampus. Dit verloopt naar tevredenheid. - -
  Is het Alfa-college een relevante kennispartner voor Healty Ageing in Noord- en Oost-Nederland. Het Alfa-college is al enkele jaren relevante kennispartner. Hier zijn we tevreden over. Dit onderhouden en versterken we o.a. door participatie in netwerken als het Zorg Innovatie Forum en de HANN. - -
  Nemen medewerkers verantwoordelijkheid en regie voor eigen werkplezier en gezondheid en zijn ze daarin een rolmodel voor studenten en collega’s. Dit is een proces in ontwikkeling wat goed op koers ligt. Er worden door het Alfa-college diverse gezonde lifestyle cursussen aangeboden (bijv. stoppen met roken, mindfulness). De School voor Ontwikkeling is een model voor ontwikkelgesprekken wat moet bijdragen aan het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen werkplezier en gezondheid. Dit wordt al bij meerdere teams ingezet. - Uitbreiden van School voor Ontwikkeling naar meerdere teams.
Ondernemerschap Is het lokale werkveld betrokken bij het ontwikkelen van ondernemerschap in het onderwijs in de verschillende regio’s. Op elke locatie is er wel een vorm, dan wel meerdere vormen, waarbij studenten experimenteren met het ondernemerschap waarbij het bedrijfsleven en ondernemers een actieve rol spelen. Dat is bijvoorbeeld het Ondernemers Trefpunt, de Ondernemersacademie of Startershuis DOEN. Zo draagt ook het lectoraat Ondernemen in Verandering bij aan ondernemerschap in het onderwijs. We zijn tevreden, we liggen op koers. - Good practices met elkaar delen.
Digital Society | Docenten en onderwijsinhoud Hebben wij het concept voor de ICT-Academy en de inrichting op onze locaties klaar. ICT-Academy wordt onderdeel van de ICT-HUB in Hoogeveen. De ICT-HUB is nog in een pril begin. De voortgang van deze HUB verloopt niet naar tevredenheid. In Hardenberg loopt het project ICT connecting waarbij ICT bedrijven input geven voor vernieuwing van het curriculum en ook gastlessen verzorgen. De vertraging bij de ICT-HUB in Hoogeveen komt o.a. door het afhaken van partners uit het bedrijfsleven waardoor weer nieuwe partners gezocht moesten worden. Ontwikkeling m.b.t. ICT-HUB in Hoogeveen stimuleren en versnellen.
Digital Society | Digitale communicatie in het onderwijs Hebben wij een implementatieplan voor verantwoord gebruik van digitale communicatie in ons onderwijs. Er wordt ingezet op experimenten op het gebied van digitale communicatie in het onderwijs om zo het onderwijs op dit gebied te versterken. - Op basis van de ervaringen, opgedaan in de experimenten, opstellen van een implementatieplan

Speerpunt 2

Speerpunt 2
Thema Beloften: Eind 2020 Stand van zaken Verklaring afwijking Wat gaan we doen
Toegankelijkheid Zijn er geen signalen van studenten die om financiële redenen hun gewenste opleiding niet volgen. Op dit moment zijn er geen signalen bekend van studenten. Studenten kunnen aanspraak maken op diverse fondsen wanneer zij aan de criteria voldoen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Coaches en LBC ondersteunen studenten hierbij. We zijn tevreden over de realisatie van deze belofte. - -
  Wordt voor alle opleidingen waar een numerus fixus wordt gehanteerd, de plaatsing door loting bepaald. Afgelopen schooljaar is het principe van loting voor numerus fixus opleidingen zo uitgevoerd. 100% tevredenheid. We blijven dit voortzetten. - -
  Kunnen alle onderwijsteams zich verantwoorden over de opgevoerde studiekosten. Er is een rapportage gemaakt voor alle onderwijsteams wat betreft opgevoerde studiekosten en geldende afspraken m.b.t. studiekosten. Ongeveer 90% van de teams voldoen aan de afspraken. De teams die nog iets moeten aanpassen zijn op de hoogte en pakken dit op. Er is vertrouwen en tevredenheid dat deze belofte wordt gerealiseerd. Een beperkt aantal tams (10%) moet de opgevoerde studiekosten nog aanpassen. Dit heeft te maken met teams die al jaren op een bepaalde manier kosten opvoeren en nu de veranderslag nog moeten gaan maken, dit kost soms wat extra tijd. De opgevoerde studiekosten voor alle onderwijsteams realiseren volgens geldende afspraken.
Doorlopende leer- en ontwikkellijnen | Aansluiting vmbo-mbo Ligt het percentage studenten op niveau 2, 3 en 4 dat na 1 jaar nog steeds staat ingeschreven of gediplomeerd is uitgestroomd (startersresultaat), in 2020 minimaal op het niveau van 2017-2018. Het startersresultaat voor niveau 2, 3 en 4 ligt in 2019 lager dan in 2017. Voor niveau 2 en 3 gaat het om een afwijking kleiner dan 1% Voor niveau 4 is dit bijna 4%. Hier ligt een directe relatie met VSV en het onderzoek naar VSV op vooral niveau 3 en 4 zal inzicht moeten geven in een gerichte aanpak Aanpak laten aansluiten bij uitkomsten onderzoek.
Doorlopende leer- en ontwikkellijnen | Aansluiting havo-mbo Hebben wij mbo-schakelprogramma’s ontwikkeld die operationeel beschikbaar zijn voor havo-leerlingen die een overstap naar het mbo overwegen. Nu is een mbo-schakelprogramma voor techniek in ontwikkeling. Alfa-college breed is 2% van onze bol-populatie afkomstig van de havisten, een kleine doelgroep te noemen. Er wordt vooral ingezet op een passend LLO-aanbod. Onderzoeken of het ontwikkelen van nog meer mbo-schakelprogramma’s gewenst is.
Doorlopende leer- en ontwikkellijnen | Doorstroom mbo-mbo Percentage doorstroom: Entree 75%, Niv 2 65% en Niv 3 30%. Binnen het Alfa-college gebeurt al veel om de doorstroom te bevorderen, zowel intern (mbo) als naar hbo. Met onderzoek worden bevorderende dan wel belemmerende factoren verder in kaart gebracht en volgt een plan van aanpak. Het onderzoek naar interne doorstroom is in januari 2020 opgestart. We wachten de uitkomsten van de onderzoeken af en gaan dan verder met de voorgenomen maatregelen voortvloeiend uit de onderzoeken.
Doorlopende leer- en ontwikkellijnen | Doorstroom mbo-hbo Wordt het succes van de 1e jaars hbo-studenten die van het Alfa-college afkomstig zijn, geconsolideerd (71%). Cijfers voor 2019 ontbreken nog. - -
    Op basis van de aandacht die er binnen het Alfa-college is voor doorstoom hbo, schatten we in dat dit percentage geconsolideerd blijft. Bijv. door aansluitende keuzedelen en excellentieprogramma’s.    
Loopbaanoriëntatie en – begeleiding Beoordelen onze studenten de begeleiding met minimaal een voldoende. De uitkomsten van de JOB-enquête 2020 volgen nog. - -
    In 2019 scoorden de studenten op instellingsniveau een 3,5 op een vijfpuntschaal, dit beoordelen wij als een ruime voldoende.    
  Hebben wij een gedragen integrale visie op LOB ontwikkeld. De visie op LOB is in ontwikkeling. We zijn tevreden over de voortgang, de belofte lijkt haalbaar. - Visie verder ontwikkelen.
Versterking burgerschap Maakt burgerschap een onderdeel uit van het curriculum van alle opleidingen. Er is onderzoek gedaan op elke locatie wat er gedaan wordt aan burgerschap. Daaruit blijkt dat op alle locaties en opleidingen burgerschap een plek heeft in het curriculum. Het gewicht per dimensie verschilt wel per locatie. Vanuit het onderzoek wordt de visie op burgerschap opnieuw geformuleerd. - De visie op burgerschap opnieuw formuleren. Het huidige burger-schapsprogramma door ontwikkelen op basis van de vier dimensies (politiek, economisch, sociaal maatschappelijk en vitaal).
Inburgering en Participatie Krijgen statushouders en nieuwkomers binnen het Alfa-college ruim de kans zich te ontwikkelen en worden goed begeleid naar werk of vervolgstudie. Deze belofte is reeds gerealiseerd. We zijn tevreden over de plek die statushouders en nieuwkomers binnen het Alfa-college krijgen en bijbehorende kansen en begeleiding. We zijn voorlopers op het gebied van geïntegreerde trajecten voor statushouders. - -
  Waarderen de deelnemers het traject verzorgd door het Alfa-college met een ruim voldoende. De deelnemers zijn over het algemeen zeer tevreden over onze trajecten. De meting is niet in 2019 uitgevoerd. Tevredenheid in 2020 meten.
  Is het Alfa-college de logische gesprekspartner voor de gemeenten als het gaat om scholing van statushouders en nieuwkomers; zij wordt als gesprekspartner altijd betrokken bij nieuwe initiatieven op dit gebied. Voor al onze regio’s geldt dat het Alfa-college de logische gesprekspartner is voor de gemeenten. Er zijn directe lijnen en er wordt constructief samengewerkt. - Blijven inzetten op een constructieve samenwerking met de gemeenten.
  Hebben wij een begeleidingsstructuur voor anderstalige mbo-studenten ingericht zowel binnen de setting van de instelling als in de BPV. De begeleidingsstructuur is zowel op het Alfa-college als in de BPV voldoende ingericht. De interne begeleidingsstructuur verloopt naar tevredenheid van intake tot uitstroom. - -

Speerpunt 3

Speerpunt 3
Thema Beloften: Eind 2020 Stand van zaken Verklaring afwijking Wat gaan we doen
Voortijdig schoolverlaten Is het percentage vsv voor de verschillende niveaus: Entree 27,5%, Niv 2 9,4%, Niv 3 3,5% en Niv 4 2,75%. De voorlopige cijfers voor schooljaar 2018-2019 zijn bekend: Entree 19,8%, Niv 2 8,8%, Niv 3 3,3% en Niv 4 3,0%. Alleen niveau 4 scoren we boven de norm, zoals we die in de belofte hebben opgenomen. De eerste maatregelen om te werken aan deze belofte, zijn onderzoeken naar echte redenen van vsv op niveau 3 en 4 en de doelgroep nieuwkomers. Deze onderzoeken zijn in januari 2020 gestart. We wachten de uitkomsten van de onderzoeken af en gaan dan verder met de voorgenomen maatregelen voortvloeiend uit de onderzoeken.
Aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt | Maatregelen BPV en werk Is ons percentage studenten Entree dat onze instelling verlaat en werk heeft gevonden (minimaal 12 uur per week), merkbaar met 5% toegenomen ten opzichte van 2018. Door middel van jobcoaches werken we aan dit percentage. Dit wordt nog niet op grote schaal ingezet. Voor 2019 zijn er nog geen metingen verricht. De experimenten met jobcoaches worden nog gemonitord. Uitbreiden van jobcoaching waar mogelijk en resultaten meten.
  Is 80% van de studenten Entree en niveau 2 tevreden over de BPV-matching en de BPV- begeleiding. Er is een geïntensiveerde BPV begeleiding voor Entree en niveau 2 studenten gerealiseerd op diverse locaties. Dit leidt tot een verhoogde tevredenheid bij studenten tot dusver. Resultaten zullen zichtbaar worden in de JOB-enquête 2020. - Begeleiding voor deze doelgroep t.a.v. BPV verder uitbreiden op alle locaties.
  Zijn er in het Alfa-college vier baanafspraakbanen (BAB) voor studenten Entree en studenten niveau 2. Er zijn in het Alfa-college rond de dertien BAB. Deze banen zijn op dit moment niet ingevuld door de studenten die bij ons een opleiding bij Entree of een niveau 2 opleiding hebben gevolgd. We zijn nog niet tevreden over de stand van zaken van deze belofte. De meeste studenten die hun diploma niveau 1 halen gaan door naar niveau 2. Uitval op niveau 2 gaan echter vaak niet positief weg. Oud studenten willen dan niet werken op de school waar ze zelf gezeten hebben waar ze docenten tegenkomen die ze kennen (positief en negatief) of vrienden en oud klasgenoten die wel doorgaan met niveau 2/3. Onderzoeken hoe we toch minimaal vier BAB kunnen realiseren voor studenten Entree en niveau 2.
Aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt | Maatregelen thuiszitters Is, in overleg met gemeenten en andere partners, de groep thuiszitters in beeld gebracht. De groep thuiszitters is voor de regio Groningen in kaart gebracht en blijkt klein te zijn. Er wordt actief in het Thuiszitterspact Groningen gewerkt aan dit thema. In Hoogeveen wordt in samenwerking met de gemeente gewerkt aan het Kansproject, waarbij thuiszittende jongeren weer schoolervaring opdoen, om daarna door te stromen naar een opleiding of naar werk. Ook in Hardenberg zijn verschillende activiteiten op dit gebied opgestart. - -
  Zijn, in overleg met partners, specifiek voor deze groep programma’s ontwikkeld om deze jongeren naar school en/of werk te begeleiden. Er gebeurt veel door actieve participatie in verschillende projecten voor thuiszitters. Of er al programma’s zijn ontwikkeld is onduidelijk. We zijn nog niet tevreden over de voortgang op dit thema. Door personele mutaties is er op dit moment geen scherpbeeld van de voortgang voor deze belofte. Stand van zaken scherp krijgen. Meer sturen op dit thema, Alfa-college brede aanpak.

Speerpunt 4

Speerpunt 4
Thema Beloften: Eind 2020 Stand van zaken Verklaring afwijking Wat gaan we doen
Hybride leeromgeving Hebben wij een overzicht van mogelijke opleidingen en partners waar hybride onderwijs is te realiseren. In de praktijk wordt er al veel samengewerkt met het bedrijfsleven om hybride onderwijs vorm te geven en uit te voeren (denk bijv. aan leerafdelingen, gildes) op alle locaties. We zijn samen met partners vooral aan de slag gegaan met het verder ontwikkelen van hybride leeromgevingen, er is niet gewerkt aan een overzicht. Een overzicht maken. Good practices met elkaar delen.
  Voelen docenten zich meer vertrouwd in de samenwerking met het bedrijfsleven. Hoe vertrouwd docenten zich voelen verschilt per team en per docent. Deze manier van werken is in nog in ontwikkeling. We zijn tevreden dat er al veel meer in de samenwerking met het bedrijfsleven gebeurt, maar dit kan op nog meer vlakken. Deze relatief nieuwe manier van denken en werken is nog in ontwikkeling in de organisatie. Verandering heeft tijd nodig. We hebben geen meting uitgevoerd Vanuit management de teams stimuleren om de samenwerking met het bedrijfsleven op te zoeken/te blijven opzoeken. Good practices met elkaar delen en ontwikkelen van een professionaliseringsprogramma voor docenten t.a.v. hybride onderwijs. In het najaar van 2020 gaan we een meting onder docenten uitvoeren
Flexibeler onderwijs Hebben wij de uitkomsten van het onderzoek naar mogelijkheden van flexibilisering omgezet in een plan van aanpak. Er is onderzocht wat er speelt op de locaties m.b.t. flexibilisering in bijv. studieduur en instroommomenten. Plan van aanpak is nog in ontwikkeling en wordt continu bijgesteld o.b.v. ontwikkelingen en bevindingen. - Plan van aanpak verder ontwikkelen en in werking stellen t.b.v. flexibilisering.
  Zijn de uitkomsten van het onderzoek onder stakeholders naar relevante aanvullingen mbt keuzedelen beschikbaar. Alfa-college breed is onderzoek gedaan naar de keuzedelen om het keuzedelen aanbod te verbreden en de organisatie aan te passen waar nodig. Ook is er een visie op keuzedelen ontwikkeld. Nu volgt de implementatiefase. Er is gekozen voor een brede aanpak wat meer tijd heeft gekost dan van te voren ingeschat. Onderzoek afronden en beschikbaar stellen. Implementatieplan opstellen en uitvoeren.
Leven Lang Ontwikkelen Hebben wij de Y-monitor ontwikkeld. In plaats van het ontwikkelen van een eigen monitor is besloten om aan te sluiten bij de monitor die in samenwerking met de mbo-raad wordt ontwikkeld. Keuze gemaakt voor landelijk instrument. Monitoren of onze keuze voldoende passend is. Waar nodig extra maatregelen nemen.
  Hebben wij aanvullend aanbod voor opleidingsmodulen (waaronder keuzedelen) en educatieve trajecten ontwikkeld. Dit aanvullende aanbod is continu in ontwikkeling en gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met het bedrijfsleven. Er zijn bijv. keuzedelen ter voorbereiding op de pabo en instroom naar het hbo. Bij educatieve trajecten valt te denken aan digitale vaardigheden niveau 1 en 2 of geïntegreerde trajecten Entree-NT2. Ook worden trajecten met andere ROC’s ontwikkeld voor LLO van niveau 1 tot en met niveau 4. Uitvoering van pilots kost tijd. De implementatie in het Alfa-college vraagt om een zorgvuldig traject, waarbij kwaliteit voor snelheid gaat. Succesvolle pilots verder implementeren. Leren van opgedane ervaringen en meenemen in het verder ontwikkelen van modulen en trajecten.
  Zijn delen van opleidingsprogramma’s (waaronder ook keuzedelen) certificeerbaar. Er zijn steeds meer delen van opleidingen certificeerbaar. De eerste ervaringen zijn positief. Het is nog aan de beginfase en moet zich nog verder ontwikkelen. In Hoogeveen, Hardenberg en Groningen lopen pilots met certificeerbare keuzedelen. - Het delen van succesvolle werkwijze tot certificeerbare onderdelen ontwikkelen in de hele organisatie en zorgen dat dit wordt opgepakt door onderwijsteams.
  Kunnen werkenden en niet-werkenden via de 3e leerweg worden ingeschreven. De derde leerweg is nog in de pilot fase. Dit sluit aan bij ons aanbod mbo-certificaten en inschrijvingen vanuit de pilot praktijkleren (praktijkverklaringen). Uitvoering van pilots kost tijd. De implementatie in het Alfa-college vraagt om een zorgvuldig traject, waarbij kwaliteit voor snelheid gaat. Succesvolle pilots verder implementeren. Leren van opgedane ervaringen en meenemen in het verder ontwikkelen van de 3e leerweg.

Betrokkenheid studenten, docenten, bedrijven bij de voortgang

Betrokkenheid studenten

Studenten zijn de corebusiness van het Alfa-college. Het is voor ons dan ook meer dan vanzelfsprekend dat we de studenten in de verschillende thema’s van de Kwaliteitsagenda betrekken. Studenten zullen de Kwaliteitsagenda niet als zodanig kennen, maar wel de uitwerkingen van de thema’s in ons dagelijkse onderwijs en hun betrokkenheid daarbij. Op thema’s zoals techniek, ondernemerschap en hybride onderwijs worden studenten uitgedaagd buiten hun eigen comfortzone om zo zich verder te ontwikkelen als professional en als persoon. Over het algemeen zijn studenten tevreden over de mogelijkheden die hen geboden worden. We stellen ons de vraag bij activiteiten en maatregelen: wat vindt onze student hiervan, wat gaat die ervan merken? Bij thema’s als flexibilisering en LLO helpt dat om juiste stappen te zetten die aansluiten bij onze studenten. Ook bij de methode leerKRACHT worden studenten in studentenarena’s bevraagd op het onderwijs dat aangeboden wordt en willen we waar mogelijk op hen aansluiten. Maar ook de alumni vinden we als oud-studenten belangrijk. Alumni worden bevraagd naar hun wensen en ideeën als het bijvoorbeeld gaat om LLO. Dat er naar de (oud-)studenten wordt geluisterd en hun mening wordt meegenomen in verdere planvorming en activiteiten wordt door studenten over het algemeen erg gewaardeerd. Ook omdat ze zien dat er binnen het Alfa-college iets mee gebeurt.

Betrokkenheid docenten

Docenten spelen ook een belangrijke rol in de uitvoering van de maatregelen en het realiseren van de beloften uit de Kwaliteitsagenda. Er wordt per thema bekeken welke docenten en welke onderwijsteams aansluiten. Docenten hebben bijvoorbeeld een actieve rol bij de projecten rondom Toekomstbestendig Bouwen en Energie en duurzaamheid (speerpunt 1). De projecten die bij de techniek horen worden samen met vele technische partners in alle regio’s opgezet en uitgevoerd waarbij docenten een belangrijke rol spelen. Bij het thema Toegankelijkheid (speerpunt 2) zijn de docenten die de intake verzorgen aan zet maar ook de docenten in alle onderwijsteams om de studiekosten reëel en verantwoord te houden. Als het gaat om doorlopende leerlijnen met vmbo, havo of doorstroom intern naar het mbo of extern naar het hbo dan werken docenten samen om de aansluiting en in/doorstroom te bevorderen (speerpunt 3). Voor het thema Hybride leeromgeving zijn docenten actief met het bedrijfsleven aan het samenwerken om vormen van hybride onderwijs mogelijk te maken (speerpunt 4) bijvoorbeeld met Gildes en leerafdelingen. Dit zou een zeer lange lijst kunnen zijn met allerlei voorbeelden van hoe docenten betrokken zijn bij de verschillende speerpunten. Het geeft maar aan hoe divers de thema’s en projecten zijn waar docenten samen met hun studenten bij betrokken zijn.

Betrokkenheid bedrijven

Zoals al blijkt uit bovenstaande worden bedrijven actief betrokken bij verschillende onderdelen van de Kwaliteitsagenda en ons dagelijks onderwijs. Ze participeren in projecten bijvoorbeeld op het gebied van Versterking techniek, Toekomstbestendig bouwen, Healthy Ageing maar ook bij het thema Inburgering en participatie waar er gezamenlijk met het onderwijs, in samenwerking met gemeenten, een aanbod ligt voor deze doelgroep. Inburgering vindt dan bijvoorbeeld plaats op de werkvloer bij een bedrijf waar gewerkt wordt en de taal geleerd wordt met ondersteuning van een jobcoach en docent. Ook als we het hebben over hybride onderwijs en flexibilisering zijn bedrijven actieve en betrokken partners die volop participeren. De betrokkenheid die wij van het bedrijfsleven vragen wordt ook zeker gewaardeerd en zoekt het bedrijfsleven steeds vaker ook zelf op door de constructieve connecties die er zijn. Bijvoorbeeld bij de vernieuwde techniekopleidingen aan de hand van “omgekeerd ontwerpen” is het bedrijfsleven als eerst aan zet geweest. Daar werd zeer positief op gereageerd.

Verantwoording middelen

Uit bovenstaand overzicht van de stand van zaken per speerpunt blijkt dat de realisatie van de meeste beloften op schema ligt. De onderliggende maatregelen worden uitgevoerd zoals zijn beschreven of in aangepaste vorm. We mogen er van uit gaan dat de begrote middelen zijn ingezet.

De belangrijkste afwijking in de realisatie is het later opstarten van onderzoeken op het gebied van doorstroom en uitstroom van studenten. Dit betekent dat de daarvoor begrote middelen pas vanaf 2020 worden ingezet. Het gaat hierbij om enkele fte’s. Door er naar te streven de beloften rond VSV, VIV en doorstroom mbo-mbo alsnog te realiseren, is de formatie die niet in 2019 is ingezet als extra formatie voor 2020 begroot.