Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum

Coronacrisis

De COVID-19-pandemie (coronacrisis) is een wereldwijde verspreiding van de ziekte die het coronavirus veroorzaakt en heeft ingrijpende gevolgen voor de gehele samenleving. Ook voor het Alfa-college. 
Het Alfa-college heeft daarom besloten om met ingang van 16 maart 2020 alle locaties te sluiten voor studenten en medewerkers om zodoende de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. De sluiting van de locaties heeft een impact op de de algehele bedrijfsvoering. 
Vanaf donderdag 19 maart 2020 verzorgt het Alfa-college online onderwijs aan haar studenten. Studenten die rond de zomervakantie van 2020 voor diplomering in aanmerking komen wordt zoveel mogelijk ruimte geboden om dit te kunnen realiseren, natuurlijk met inachtneming van de richtlijnen, zoals aangegeven in de service-documenten van het ministerie van OCW.   
Het Alfa-college verwacht dat de effecten van de coronacrisis, afgezet tegen de financiële positie van onze organisatie, geen aanleiding geven tot twijfel aan de continuïteit van het Alfa-college.
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk A7 van het jaarverslag.