Model G

Model G

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule      
omschrijving Toewijzing Toewijzing Prestatie afgerond
kenmerk datum ja/nee
       
Doorstroomprogramma mbo-hbo 19009 DHBO19009 30/10/18 Nee
Lerarenbeurs 2019 div div Nee
Lerarenbeurs 2018 div div Ja
Subsidie zij-instroom 2019 div div Nee
Subsidie zij-instroom 2018 div div Nee
Subsidie zij-instroom 2017 div div Ja
Voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen 1003961-1 10/07/19 Nee
Voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen 926405-2 09/08/18 Ja
       
Totaal      

G2 Subsidies met verrekeningsclausule              
                 
G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar                
omschrijving toewijzing kenmerk toewijzing datum bedrag toewijzing subsidie ontvangsten t/m verslagjaar Overige ontvangsten t/m verslagjaar Eigen Bijdrage totale kosten per 31-12-2019 Saldo per 31-12-2019
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
                 
Doorstroomprogramma mbo-hbo 17002 DHBO17002 23/10/17  187.252   187.252  0 0  206.936  0
Regionaal investeringsfonds mbo RIF15050* 704912-1 29/05/15  2.000.000   2.000.000   325.000   979.964  5.835.920  54.693 
Totaal      2.187.252   2.187.252   325.000   979.964   6.042.856   54.693 

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar                    
omschrijving toewijzing kenmerk toewijzing datum bedrag toewijzing saldo 01-01-2019 subsidie ontvangsten in verslagjaar overige ontvangsten in verslagjaar Eigen Bijdrage in verslagjaar lasten in verslagjaar totale kosten 31-12-2019 saldo per 31-12-2019
EUR EUR EUR EUR   EUR EUR EUR
                     
Regionaal investeringsfonds mbo RIF17007** 1190735 23/05/17  1.951.521   554.527   390.304   471.770  0  1.604.532   3.464.148  571.938 
Doorstroomprogramma mbo-hbo 18016 DHBO18016 15/03/18  199.969   165.052  0 0 0  94.298   129.214   70.754 
Totaal        719.579   390.304   471.770  0  1.698.830   3.593.362   642.692 

*Regionaal investeringsfonds mbo RIF15050    
Ontvangsten (Min. van OCW)   2.000.000
Lasten Alfa-college ‑3.250.271  
'in kind' bijdrage partners ‑2.585.649  
Totale lasten ‑5.835.920  
Overige subsidiebijdragen   325.000
Eigen bijdrage Alfa-college   979.964
Lasten Alfa-college   ‑1.945.307
Saldo terug te betalen ultimo verslagjaar   ‑54.693
     
**Regionaal investeringsfonds mbo RIF17007    
Ontvangsten (Min. van OCW)   1.463.641
Lasten Alfa-college ‑1.883.908  
'in kind' bijdrage partners ‑1.580.240  
Totale lasten ‑3.464.148  
Overige subsidiebijdragen   992.204
Eigen bijdrage Alfa-college   0
Lasten Alfa-college   ‑891.703
Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar   571.938