Voorstel tot bestemming van het resultaat

Voorstel tot bestemming van het resultaat

C.2 Voorstel tot bestemming van het resultaat  
     
    2019
    EUR
     
  Algemene reserve  
  Regulier onderwijs  4.560.068 
     
  Bestemmingsreserve Publiek  
  Reserve vavo  73.107 
  Reserve contractactiviteiten 0
  Reserve cursusgeld  216.062 
     289.169 
     
  Bestemmingsreserve Privaat  
  Reserve inburgering  219.308 
  Reserve contractactiviteiten  51.031 
     270.339 
     
  Totaal  5.119.576